Sök
  • evabritt.k.johansson

Att möta personer med demenssjukdom

Det är 25 år sedan mitt intresse för demenssjukdom väcktes. Jag hade som sjuksköterska på den tiden inte mycket att komma med när omvårdnadspersonal behövde ventilera sina svårigheter att möta och kommunicera personer med demenssjukdom. Kunskapsområdet att möta personer med demenssjukdom har utvecklats fantastiskt sedan dess.


Svenskt Demenscentrum har med sina digitala utbildningar gett vården, gett oss alla, möjlighet att skaffa kunskap inom området och upprätthålla jämn och god kvalitet i bemötande och omvårdnad i hela landet! Tid för kontinuerlig reflexion måste finnas för personal i arbete som är så relationsinriktat som möte med och omvårdnad av personer med demenssjukdom är. Kunskaps-/erfarenhetsutveckling sker i en grupp när personal får sätta ord på en situation som upplevts svår. Även situationer som upplevts goda ventileras!


Det är min ambition att som pensionär använda min kompetens inom området i en intresseförening som företräder personer med demens, anhöriga, ja alla medborgare som berörs av demenssjukdom.

46 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Som en dimma

©2020 Demensföreningen i Lerum