©2020 Demensföreningen i Lerum

Café Förgätmigej våren 2020

 

 

 

 

 

 

Andra måndagen i månaden kl 18-20, Ågården Alingsåsvägen 1, Lerum. En mötesplats för alla som har eller berörs av demenssjukdom.

 

Vi som arrangerar önskar skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte.

  • .9 mars

  • 11 maj

Ett samarrangemang mellan Lerums kommun, Demensföreningen Lerum, Humana och Studieförbundet Vuxenskolan.