© 2019 Demensföreningen i Lerum

Bli medlem

 

Vår förening ger dig;

  • Stöd och rådgivning

  • Möten och erfarenhetsutbyte med andra anhöriga och vårdpersonal

  • Medlemstidningen Demensforum (4 nr/år)

  • Anhörigboken, innehåller praktiska råd och intressant information om demenssjukdomar

  • Rösträtt på årsmötet

För att bli medlem, skicka ett mail till: martin@abeniusconsulting.com 

Fyll i kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mail)

Medlemsavgiften är 200 kr/år och betalas via Bankgiro 5003-3976

(ange namn och skriv medlemsavgift) eller Swish nr 123 528 4112