Bli medlem

Vår förening ger dig;

  • Stöd och rådgivning

  • Möten och erfarenhetsutbyte med andra anhöriga och vårdpersonal

  • Medlemstidningen Demensforum (4 nr/år)

  • Anhörigboken, innehåller praktiska råd och intressant information om demenssjukdomar

  • Rösträtt på årsmötet

För att bli medlem,

Fyll i kontaktuppgifter i nedanstående formulär, alternativt via brev till:
Martin Abenius
Ryggebol byväg 12

44361 Stenkullen

Medlemsavgiften är 200 kr/år och betalas via Bankgiro 5003-3976

(ange namn och skriv medlemsavgift) eller Swish nr 123 528 4112

Jag vill bli medlem.

Fyll i uppgifterna nedan för att registrera dig.

©2020 Demensföreningen i Lerum