©2020 Demensföreningen i Lerum

Årsmöte 2020

  • Kallelse
  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse
  • Årsbokslut
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan 2020
  • Ekonomisk budget 2020
  • Förslag på ny styrelse