Färgstark kulturutflykt till Bohusläns Museum

Ett fyrtiotal medlemmar och närstående mötte upp då Demensföreningen i Lerum anordnade den årliga kulturutflykt som är på väg att bli en varmt uppskattad tradition. Denna gång gick resan till Uddevalla och det vackra Bohusläns Museum. Där fick deltagarna njuta av målerikonst skapad av Göteborgskoloristerna. De fick samtidigt rikligt med inlevelsefull och saklig kunskap, förmedlad av guiden Birgitta Åhlund, som är konstpedagog med främsta intresset inom samtidskonst.

Göteborgskoloristerna har i första hand förknippats med ett uttrycksfullt och lyriskt måleri med stark anknytning till Västkusten, något som kom att kännas väldigt tydligt under rundvandringen i museets ljusa lokaler. Som en av deltagarna uttryckte det: ”Man blir så glad och ljus i sinnet när man rör sig bland de här bilderna”.

Utställningen ”Med kärlek till färgen” vill man ge en fullständig bild av den stora grupp västsvenska konstnärer som betonade färgens betydelse i sitt måleri. En av konstnärsgruppens företrädare, Ivan Ivarsson, uttryckte det så här:

”Ty att måla är främst att dikta och återge i färg. Spelar inte färgen den första rollen kan det visserligen vara konst men inte måleri”. Utställningen omfattar ett hundratal verk av tjugofem av de konstnärer som kom att benämnas Göteborgskoloristerna.

Deltagarna fick ta del av spännande berättelser från konstnärernas ibland dramatiska liv och bilderna blev därigenom ännu mer levande och innehållsrika. Den kände konstnären Inge Schiöler återkom ofta i guiden Birgittas berättelser.

En god lunch på Kajkanten avrundade besöket

Efter två timmars inspirerande rundvandring bland konstverken bänkade sig deltagarna till en god och efterlängtad lunch på muséets restaurang Kajkanten. Det utbyttes många positiva synpunkter under högljudda former, både om den upplevda konsten och om maten.

Under bussresan hem till Lerum passade många av deltagarna, som ännu inte är medlemmar i Demensföreningen, att uttrycka intresse för att engagera sig mer aktivt i föreningens verksamhet. Det lovar gott för att kunna genomföra en ny kulturutflykt nästa år.