Aktiviteter 2020

  Här kommer du få fortlöpande information om våra aktiviteter

  • Samtalsgrupp för dig som nyligen fått en demensdiagnos.

  Läs mer här (länk till informationsblad)

  Kontakta Evabritt för lokal samtalsgrupp

 

P.g.a rådande Coronapandemi har vi valt att tillsvidare pausa denna aktivitet.

  Evabritt Johansson

       Tel; 070-651 08 28

       Mail: evabritt.k.johansson@icloud.com

©2020 Demensföreningen i Lerum