©2020 Demensföreningen i Lerum

Årsmötet inställt - läs mer under Nyheter
Information om Corona och hur vi kan hjälpa till - läs här! 
Välkommen till Demensföreningen i Lerum

 

Vi är en lokalförening inom Demensförbundet. Förbundet
liksom vår lokalförening verkar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom, och för deras anhöriga, samt bevaka dessa gruppers rättigheter i samhället.


Demensförbundet jobbar med de övergripande frågorna på riksnivå, och stödjer oss som lokalförening med informationsmaterial, seminarier och medlemstidningen.

Demensföreningen i Lerum är en ideell förening med ca 130 medlemmar.  

 

Finansiering av vår verksamhet sker genom medlemsavgifter, genom förenings- och aktivitetsbidrag från Lerums kommun, och genom individuella gåvor.